OBNOVA ZAPUŠČENEGA SADOVNJAKA - permakulturni projekt

Čiščenje terena za pripravo vrta zna biti precej naporno delo, a vendar se nam lahko bogato obrestuje, če se ravnamo po permakulturnih načelih kmetovanja, po katerih ne zavržemo nobene koristne organske snovi, ampak jih vključimo v naravni ciklus organske obnove. Čiščenje terena je zato zelo natančno delo in predstavlja osnovo za naš permakulturni vrt. Za vrt smo izbrali teren na klancu pred hišo, ki gleda proti vzhodu. Na njem je bil pred 50. leti urejen sadovnjak s slivami, jabolki in lesko, ki ga je popolnoma preraslo nekoristno grmičevje, robida in plevel.
Invazivne rastline, kot je na primer robida, čistimo iz obdelovalne površine tako, da odrežemo nadzemne dele in izkopljemo podzemne dele, ker lahko iz vsakega dela korenine vznikne nova rastlina. Veje in korenine nato sežgemo in jih ne polagamo na gomile. Med grmičevjem smo tu in tam našli zdrave grme in drevesa, ki smo jih zaobšli z motorno žago ali jih skupaj s korenino presadili na drugo mesto. Tako smo brez dodatnega truda in stroškov vrt okrasili z grmi gloga in šipka, ki sta oba zelo cenjena v naravnem zdravilstvu in prehrani. Rešili pa smo tudi tri stare trte, ki jih je posadil prejšnji lastnik pred kakimi 30 leti, sorte Izabela in bo za okusen jesenski grozdni sok, eno staro jablano sorte bobovec in nekaj sliv.

S pomočjo panjev, debel, vej in vejic starih in neuporabnih slivovih dreves smo pripravili gomile za visoke gredice. Izkoristili smo vsak delček "odpadkov", ki smo jih dobili s čiščenjem terena, in sicer:
- panje odžaganih dreves smo uporabili za nosilce visokih gredic
- iz drevesnih debel smo naredili škarpo
- na dno gomile smo položili narezane veje in vejice ter travniško rušo,
- vse skupaj pa zasuli z izkopano zemljo in črnico, ki smo jo imeli pri roki

 Visoke gredice so najprej začeli uporabljati na Kitajskem, danes pa so eden najbolj priljubljenih permakulturnih elementov. Tako pripravljene gredice so lahko visoke malo več kot en meter in so veliko bolj prijetne za obdelovanje, saj se ni potrebno ves čas sklanjati, pridelek je veliko večji in tako pripravljena gredica traja do 5 let, potem pa pripravimo novo. Na treh gredicah, ki potekajo v smeri sever-jug, v skupni dolžini približno 35m in širini 1.5m lahko pridelamo dovolj zelenjave in stročnic, ki zadostujejo za letno porabo šestčlanske družine - glede na to, da pa je takih dandanes malo manj, vrt verjetno zadostuje za dve tričlanski družini.

V permakulturi poskušamo čim bolj začutiti značilnosti terena, rastja in podnebja tako, da čim bolj izkoristimo naravne danosti. Leska, ki obrašča vrt je zelo koristna rastlina, saj lahko njene ravne, dolge in upogljive veje s pridom uporabimo v naravni gradnji. Tako smo pripravili tudi toplo gredo, v katero bomo lahko že čez nekaj dni posejali semena občutljivih biljk in jih nato razporedili po gredicah v skladu s permakulturnim načrtovanjem.


PERMAKULTURA V PRAKSI

V mesecu aprilu pripravljamo Permakulturne delavnice PERMAKULTURNO NAČRTOVANJE, IZDELAVA VISOKE GREDICE, IZDELAVA KALILNIKA IN KOMPOSTNIKA

Število udeležencev je omejeno, prijavite se lahko po elektronski pošti