Holistična akademijaHolistična akademija v Ljubljani je nastala na osnovi programa Accademie Olistiche di Bagni di Lucca, ki že več desetletij izobražuje t.im. holistične delavce, pa tudi psihologe, zdravnike in psihoterapevte v Italiji. 
Namenjena je vsem, ki si želijo pridobiti osnovna znanja holistične psihosomatike, ki temelji na znanstveno utemeljenem modelu PNEI povezanosti telesa in uma, prav tako pa vključuje znanja tradicionalne kitajske in jogijske medicine. Njen osnovni namen je udeležence naučiti teorije in tehnike celostne psihosomatike, na katerih temelji celovit pristop dela na sebi, samozdravljenja psihosomatskih neravnovesij in osebne rasti.


VPIS V PRVI LETNIK HOLISTIČNE AKADEMIJE bo od 23.09. do 2.11.2015.

Osnovni tečaj Holistične akademije traja 1 leto in je v prvi vrsti namenjen sistematičnemu delu na sebi. Enoletno urjenje vključuje sodelovanje na delavnicah (ob vikendih enkrat mesečno), aktivnih meditacijah in predavanjih. 
Program temelji na izkustvenem pristopu, s pomočjo katerega se udeleženci najprej pri sebi naučijo zaznavati različne psihosomatske energije in jih razumeti. Udeleženci osvojijo najpomembnejše tehnike in znanja, potrebna za holistično samozdravljenje: 
- psihosomatsko čuječnost, 
- globalno dihanje,
- aktivne meditacije,
- psihosomatske energije ter povezanost med njimi, njihove značilnosti,
- ozaveščanje in izražanje zamrznjenih občutkov in čustev,
- kolektivne psihosomatske/energetske blokade.

Celoten program dela je skrbno zasnovan tako, da udeležence vodi skozi proces čiščenja in vzpostavljanja porušenega energetskega ravnovesja. Gre za tehnologijo dela na sebi, ki so jo na podlagi dolgoletnih izkušenj in raziskav razvili različni psihologi, zdravniki in psihoterapevti, ki so se združili v raziskovanju sodobnega holističnega modela človeka in zdravja z namenom, da pospešijo globalni razvoj (gl. Progetto Globale, Progetto Gaia). Pristop se osredotoča na delo s čustvi in vključuje intenzivne tehnike dela na sebi, kot so holotropno dihanje, bioenergetika in aktivne meditacije, ki izredno pospešijo psihoterapevtsko delo na sebi. Udeleženci, ki se držijo zastavljenega programa, lahko v eno leto trajajočem tečaju naredijo velik korak v smeri čiščenja negativnih vzorcev, negativnega čustvenega naboja ter energetskih oz. psihosomatskih blokad. 

V drugem in tretjem letniku udeleženci nadaljujejo z delom na sebi, ki so ga začeli v prvem letniku, obenem pa pridobijo in poglobijo znanja iz psihosomatike in telesno  usmerjene psihoterapije, ki jim pomagajo tako pri osebnem razvoju, kot tudi pri delu z drugimi ljudmi. 
Program 2. in 3. letnika poleg izkustvenih vikend delavnic, vključuje dodaten dan pred vsako delavnico (petek), na katerih se obravnavajo teoretične in praktične vsebine, med drugim:
- psihosomatika PNEI (psiho-nevro-endokrino-imunološka povezanost telesa in uma)
- celostna psihosomatika (sedem psihosomatskih energij, tri psihosomatska področja)
- psihosomatika v tradicionalni kitajski medicini,
- psihosomatska diagnostika,
- analiza karakternega oklepa po W. Reichu (vegetoterapija),
- prepoznavanje in sproščanje psihosomatskih blokad,
- glavne teorije psihološkega razvoja,
- razvoj psihosomatskih neravnovesij in karakterjev v bioenergetiki (A. Lowen)
- blokiranje strahu, jeze in bolečine v Radix terapiji (Ch. Kelley)
- sproščanje pulzacije dihanja in potlačenih čustvenih vsebin,
- delo z notranjim sodnikom in obrambnimi mehanizmi,
- poglobljena meditacija,
- holistična paradigma.


Cena: 1060 eur/letnik.
Vključuje: delavnice in predavanja po programu (185 ur), skupinske meditacije enkrat tedensko (25 ur), uvodni individualni razgovor & testiranje s Holotesterjem, psihosomatsko individualno terapijo (1 ura), supervizijo (2 uri).
Prijave do: 2. novembra 2015
Plačilo: plačilo možno v 3-eh obrokih. Pri plačilu v enkratnem znesku je cena 960 evrov. 
Delavnice potekajo med vikendom v soboto od 10.00 do 19.30 in nedeljo od 8.30 do 16.30 v Holističnem centru Rasika, Dunajska c. 101, Ljubljana. Udeleženci Akademije po vsaki delavnici prejmejo teoretično gradivo in praktične napotke. Prva, četrta in šesta delavnica so odprte tudi za zunanje obiskovalce in se lahko, v primeru velikega števila udeležencev, izvedejo izven Ljubljane. 
Predavanja potekajo enkrat mesečno v Holističnem centru Rasika. 
Udeleženci ob zaključku prvega letnika dobijo potrdilo Holističnega centra Rasika o opravljenem osnovnem tečaju Holistične akademije. Pogoj za napredovanje v drugi letnik je 150 ur udeležbe na delavnicah (8 delavnic). 


PROGRAM DELAVNIC


DELAVNICE:

1. psihosomatski sklop: BUDDHAFIELD – PREBUJANJE ZAVEDANJA (24. in 25. oktober 2015)


Buddhafield je skupinsko polje duhovne energije, ki daje občutek, da smo prispeli »domov«, da smo na varnem, ljubljeni in sprejeti takšni, kakršni smo. Izraz označuje skupno polje zavesti, ki se pojavi ob skupinski meditaciji in je bistven za proces osebne preobrazbe. Gre za nevidno elektromagnetno energijo, ki se prenaša od enega do drugega živega bitja in ustvarja skupno polje. Kadar osebe med seboj delujejo skladno in se povežejo na osebni ravni, to polje postane "visoko informirano" polje kolektivne zavesti, ki deluje kot neprecenljiva podpora na poti naše osebne rasti. 

2. psihosomatski sklop: TREBUH - ZDRAVLJENJE MATERINSKE ENERGIJE (14. in 15. november 2015) 


Nežnost, toplina dotika, intimnost, zaupanje in varnost so značilnosti 'yin' energije s središčem v drugi čakri. Materinska ali ženska energija predstavlja vrata v duševni svet in prvi stik z našim doživljanjem. Blokade ženske energije se kažejo v nezmožnosti sprostiti se in se prepustiti toku dogodkov in nastanejo zaradi pomanjkanja topline in nežnosti. V otroštvu dobljena materinska energija (imprinting), skupaj z individualnimi značilnostmi posameznika, opredeli sposobnost za razvoj intimnega odnosa v odraslosti. Osebe, ki so "podedovale" blokado druge psihosomatske ravni od matere, so še posebej razdražljive, nemirne in ne zmorejo uživati v sladkem brezdelju, kot odrasli ves čas delajo in se nikoli ne ustavijo, s tem pa je povezano pomanjkanje vitalnosti in občutka zadovoljstva, ki se kaže v t.im. "neobčutljivem trebuhu", težavah s črevesjem, bolečin v ledvenem delu hrbtenice, ginekoloških in spolnih težavah na splošno ter na psihološki ravni kot nezmožnost prepustiti se svojim občutkom. Delavnica je namenjena praktičnemu zdravljenju druge čakre. 

3. psihosomatski sklop: ŽELODEC - ZDRAVLJENJE OČETOVSKE ENERGIJE (19. in 20. december 2015)


Prebujanje očetovske energije je pravzaprav iskanje izgubljene osebne moči. Njeno pravilno delovanje povezujemo s toplo "yang" energijo možatosti, poguma, delovanja in osredotočenosti. Potrebujemo jo vsakič, kadar želimo narediti korak naprej v življenju, odnosih, na poslovnem področju in predvsem korak naprej na poti do svoje resnične volje. Kadar tretja čakra deluje pravilno, smo igrivi, aktivni in motivirani, z jasnim občutkom za pravo mero. V nasprotnem primeru pa se ta močna energija, ki je gonilo napredka in spremembe, spremeni v frustracijo, nemoč, jezo, obtoževanje, kritiziranje in uničevalni impulz. V psihosomatiki to blokade te energije povezujemo z napetostjo živčnega sistema, akumulacijo stresa, težavami z želodcem in jetri, zato je zdravljenje teh težav odvisno tudi od odpiranja zatrtih in negativnih nagonskih čustev, povezanih s spoštovanjem naše osebnosti. Dvodnevna delavnica je namenjena delu na čustvih, predvsem prepoznavanju in čiščenju neizražene jeze.


4. SPOZNAJMO NOTRANJEGA SODNIKA (16. in 17. januar 2016)


Prisotnost notranjega sodnika ponavadi podcenjujemo ali celo zanikamo, kadar ne želimo čutiti bolečine ali tesnobe, ki nam jo povzroča. V mnogih duhovnih tradicijah (Zen, Sufizem, Advaita) razsvetljenje sovpada z izginotjem/utišanjem notranjega sodnika in začetkom doživljanja dejanske resničnosti o sebi in svetu. Notranjega sodnika dobro poznajo tudi klasični psihoanalitiki kot Superego ali Nadjaz, ki predstavlja ponotranjene starše, njihova merila, prepovedi in upanja, moralne vrednote in vedenje. Bistvena sporočila Notranjega sodnika so: "Moraš biti drugačen!" in "Nikoli se ne boš spremenil!" Na delavnici se bomo naučili prepoznati notranjega sodnika in njegovih "napadov" z občutki krivde, manjvrednosti, presenečenosti, sramu, nesposobnosti, itd.; razumeti zakaj obstaja Notranji sodnik, kakšna je njegova naloga in doumeti, da Notranji sodnik nismo MI; kako stopiti ven iz notranjega konflikta z Notranjim sodnikom.


5. psihosomatski sklop: SRCE - ZDRAVLJENJE NOTRANJEGA OTROKA (12-14. februar 2016)


Notranji otrok je tisti del nas samih, ki je vedno mladosten, poln navdušenja, energije in elana, ne glede na našo starost in v naše življenje prinaša ustvarjalnost in genialnost. Povezan je z doživljanjem globoke identitete in potencialom našega resničnega jaza, da se razvija in raste in tako predstavlja duhovno dušo na svoji poti do zrelosti. Prav tako predstavlja vez z našim otroštvom in izkušnjami, ki smo jih doživeli kot otroci. V popolnosti lahko razvijemo svoje ustvarjalne zmožnosti samo, kadar nismo obremenjen s čustvenimi vsebinami iz preteklosti, zato se moramo na poti do svoje duše, neizogibno soočiti z negativnimi čustvi, ki so zaznamovala našo rast in ozdraviti svojega "ranjenega notranjega otroka". Delavnica je namenjena zdravljenju in odpiranju srčne čakre in prebujanju brezpogojne ljubezni do vseh živih bitij.


6. KDO SEM JAZ? (11-13. marec 2016)

Tridnevni intenzivni umik vase in iskanje tistega sebe, ki je izvor vsega vedenja. Delavnica je namenjena iskanju svojega središča in temelji na starodavni zen budistični tehniki meditacije in samoizpraševanja s pomočjo koanov: "Kdo sem jaz?" in "Kdo je znotraj?". Na ta način se odpre globoka povezava z našo resnično naravo. Takrat se zavemo, da je vse, kar smo vedno iskali zunaj in daleč stran, kar smo preslikali na druge ljudi in hranili v preteklosti ali prihodnosti, tukaj in zdaj, del nas samih. Vse pridobljene pogojenosti se v trenutku razblinijo, identifikacija z ranjenim otrokom pa se razblini v trenutku zavedanja. Intenzivna delavnica je namenjena iskanju lastne izkušnje tega, kar smo v resnici, ne glede na starost, življenje, osebnost ali egu, s katero se odprejo dragoceni trenutki notranje tišine, ki daje prostor za rast in prepoznavanje tvojega Resničnega bitja. Obenem se izboljša sposobnost izražanja in poslušanja zaradi povezave s svojimi občutki, čustvi in mislimi v sedanjem trenutku.


7. psihosomatski sklop: GRLO - MOČ RESNICE (9. in 10. april 2016)

Družbeno nesprejemljivo izražanje naših dejanj, čustev in misli, tako negativnih kot pozitivnih, pripelje do nezmožnosti izraziti se v celoti takšni, kakršni smo. Grleni center je okno resnice in svobode izražanja, energetsko središče dihanja in komunikacije. Tako kot srce predstavlja vrata ljubezni in oko vrata zavedanja, grlo in dihanje predstavlja vrata življenju. Vsaka duševna in čustvena sprememba povzroči spremembo v ritmu, globini in vrsti dihanja. Priučeni vzorci dihanja ohranjajo nizko raven življenjske energije, pridušena ali preveč izražena čustva in različne psihosomatske blokade, s katerimi omejujemo svobodno izražanje svojega glasu in čustev. Kako se pomiriti s svetom in kako vzpostaviti konstruktivno komunikacijo? Delavnica je namenjena čiščenju in zdravljenju pete čakre.


8. psihosomatski sklop: GLAVA - NARAVNA INTELIGENCA (09. in 10. maj 2016)

Blokiranje naše naravne inteligence pripelje do neizdelanega sistema naših prepričanj, vrednot in etičnih meril, zaradi česar postanemo vodljivi in nezmožni videti oziroma prepoznati dobro od slabega. Neposredno zavedanje sebe in sveta okoli sebe nadomesti mentalni jaz, ki ni nič drugega kot lažna konstrukcija sebe in sveta, polna prepričanj in dogem. Blokade energetskega centra glave nastanejo zaradi slabega zavedanja Resničnega jaza in se v osnovi kažejo kot nezaupanje/pretirano zaupanje v svoje ideje, misli, življenjski stil in intelektualne sposobnosti, na telesnem nivoju pa kot migrene, glavoboli, težave z očmi. Čiščenje te blokade pomeni prebujanje intuicije, modrosti in sebi lastne inteligence ter osvobajanje mask in delnih osebnosti, ki nadomeščajo naše neposredno zavedanje. 


9. psihosomatski sklop: DUHOVNO SREDIŠČE - SMRT EGA (04. in 05. junij 2016)

Kadar se nahajamo sredi širne pokrajine, ob sončnem zahodu ali na morju, se mentalna aktivnost zaustavi in vse postane tiho - pojavi se čarobni občutek povezanosti z Vsem. Začnemo se zavedati 'večnih' resnic in vrednot, ki presegajo naše individualno življenje. To zavedanje je dostopno vsem, otrokom ali odraslim, brez posebnih priprav. S pomočjo meditacije pa lahko še bolj razvijemo zavedanje tišine, razprostremo našo energijo preko meja telesa in se zavedamo globoke povezanosti z življenjem, ki v vsakem trenutku napaja naš dih. Blokade sedmega energetskega centra so povezane z negativnimi duhovnimi izkušnjami, na primer strahom pred Bogom, demoni, peklom ali travmatičnimi izkušnjami iz prejšnjih življenj, zaradi katerih ostajamo vezani na lažne osebnosti in materialistično življenje in se ne moremo prepustiti duhovnemu valu in svoji avtentični energiji. Delavnica je namenjena razumevanju teh globljih vzrokov blokad s pomočjo regresije.


Teme predavanj 2015/2016 (prvi letnik):

PSIHOSOMATSKE/ENERGETSKE BLOKADE - KAM Z NJIMI ?
Pulzacija življenjske energije in nastanek blokad - Psihosomatika, povezanost telesa-uma
3. november 2015 ob 19.30

PSIHOLOŠKO ROJSTVO JAZA 
Simbioza in individuacija - Soodvisnost v odnosih 
24. november 2015 ob 19.30

OSEBNOST IN EGO 1
Zrela/genitalna osebnost - Eksistencialna vloga čustev
22. december 2015 ob 19.30

OSEBNOST IN EGO 2
Obrambni mehanizmi - Vloge, ki jih igramo
5. januar 2016 ob 19.30

RESNIČNA VOLJA
Svobodna volja ali usoda - Nravnost biti
2. februar 2016 ob 19.30

INDIVIDUALNA IN BOŽANSKA DUŠA
Odnos med individualno in božansko dušo
1. marec 2016 ob 19.30

OD DIHANJA K ZAVEDANJU
Telesni, energetski, čustveni, psihološki in duhovni vidik dihanja
29. marec 2016 ob 19.30

PSIHOSOMATSKI MODEL PNEI 
Osnovni psihosomatski zemljevidi - Psihosomatska razdelitev osebnosti
3. maj 2016 ob 19.30


RAZVOJ ZAVEDANJA 
Vedske in sodobne teorije zavesti – Preporod ali rojstvo duše
24. maj 2016 ob 19.30